Zəmanət

Zəmanət talonu əldə edilmiş məhsulun zəmanət təmiri və xidmətini hüququ təsdiq edən sənəddir. Hər bir zəmanət talonunda məhsuldan təyinatına görə istifadə edilməsinin qaydaları və istehsalçının nəyi qadağan etdiyi göstərilir. Pulsuz zəmanət təmiri ancaq məhsul zavod qüsuru ilə olması səbəbindən nasazlığı halında və ancaq zəmanət talonunda göstərilən müddət ərzində həyata keçirilir. Seriya nömrəsi və məhsulun modeli zəmanət talonunda götərilənlərlə eyni olmalıdır. Zəmanət təmirinin müddəti əldə edilmiş hər bir məhsul üçün ayrıca göstərilir və əldə edilmə anından etibarən aylarla hesablanır. Zəmanət təmiri və ya xidmətinin təmin edilməsi üçün avadanlıq, istehsalçı şirkət tərəfindən səlahiyyət verilmiş servis mərkəzinə təhvil verilməlidir. Nəqliyyat xərcləri həmin zəmanət öhdəliklərinə daxil edilmir. 

Məhsulların 1 illik istehsalçı zəmanəti mövcuddur. Hər hansı bir problemlə üzləşdiyinizdə 14 gün ərzində malı geri qaytara və ya dəyişə bilərsiniz.