Zəmanət

Zəmanət talonu əldə edilmiş məhsulun zəmanət təmiri və xidmətinə hüququ təsdiq edən sənəddir. Hər bir zəmanət talonunda məhsuldan təyinatına görə istifadə edilməsinin qaydaları izah edilir, istehsalçının nəyi qadağan etdiyi göstərilir. Pulsuz zəmanət təmiri ancaq məhsul zavod qüsuru ilə olması səbəbindən nasazlığı halında və ancaq zəmanət talonunda göstərilən müddət ərizndə həyata keçirilir. Seriya nömrəsi və məhsulun modeli zəmanət talonunda götərilənlərlə eyni olmalıdır. Zəmanət təmirinin müddəti əldə edilmiş hər bir məhsul üçün ayrıca göstərilir və əldə edilmə anından etibarən aylarla hesablanır. Zəmanət təmiri və ya xidmətinin təmin edilməsi üçün avadanlıq, istehsalçı şirkət tərəfindən səlahiyyət verilmiş servis mərkəzinə təhvil verilməlidir. Nəqliyyat xərcləri həmin zəmanət öhdəliklərinə daxil edilmir.